17- Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh (Năm học: 2017-2018)
Khách thăm- Bạn chưa đăng nhập! Số người online: 1 Số lượt truy cập: 3218

Skip Navigation Links

DANH MỤC CẤP HỌC

 Mã cấp họcTên cấp họcTên cấp học viết tắt
Chọn4THCSCII
Chọn5THPTCIII
Chọn6GDTX-DNCHN


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA
Địa chỉ: 02- Hà Văn Mao, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa
Người xây dựng: Dương Đình Sĩ, chuyên viên phòng Giáo dục Trung học
Điện thoại: 0912 980 656 hoặc: 0967 980 656 - Email: sidd.gdtrh@thanhhoa.edu.vn hoặc: duongdinhsith@gmail.com