18- Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh (Năm học: 2018-2019)
Khách thăm- Bạn chưa đăng nhập! Số người online: 11 Số lượt truy cập: 8899

Skip Navigation Links

DANH MỤC CẤP TRƯỜNG

Chọn cấp học:

 Số TTMã cấp trườngTên cấp trườngTên cấp trường viết tắt
Chọn15THCSTHCS
Chọn26THPTTHPT
Chọn37PTCS - Cấp 1, 2PTCS
Chọn48PTTH - Cấp 2, 3PTTH
Chọn59Phổ thông (Cấp 1, 2, 3)PT
Chọn610Trung tâm GDTXGDTX

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA
Địa chỉ: 02- Hà Văn Mao, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa
Người xây dựng: Dương Đình Sĩ, chuyên viên phòng Giáo dục Trung học
Điện thoại: 0912 980 656 hoặc: 0967 980 656 - Email: sidd.gdtrh@thanhhoa.edu.vn hoặc: duongdinhsith@gmail.com