18- Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh (Năm học: 2018-2019)
Khách thăm- Bạn chưa đăng nhập! Số người online: 12 Số lượt truy cập: 8900

Skip Navigation Links

Thứ hai, 02/10/2017 - 04:54
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỆ THỐNG
      Giới thiệu hệ thống, các chức năng của hệ thống quản lí thi học sinh giỏi cấp tỉnh

Hệ thống quản lý thi học sinh giỏi của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh HóaDanh sách các hướng dẫn sử dụng hệ thống
IN THẺ DỰ THI
HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH TRÌNH DUYỆT ĐỂ IN ẤN
HƯỚNG DẪN TRA CỨU KẾT QUẢ THI
HƯỚNG DẪN TRA CỨU SBD, PHÒNG, ĐIỂM THI
HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NHẬP ĐIỂM
HƯỚNG DẪN NHẬP ĐIỂM
HƯỚNG DẪN XEM- IN DANH SÁCH ĐKDT
HƯỚNG DẪN NHẬP HỒ SƠ (ĐĂNG KÝ DỰ THI)
HƯỚNG DẪN ĐỔI MẬT KHẢU
HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP
<Trang trước> <Trang sau>

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA
Địa chỉ: 02- Hà Văn Mao, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa
Người xây dựng: Dương Đình Sĩ, chuyên viên phòng Giáo dục Trung học
Điện thoại: 0912 980 656 hoặc: 0967 980 656 - Email: sidd.gdtrh@thanhhoa.edu.vn hoặc: duongdinhsith@gmail.com