02- Hội thi Giáo viên dạy giỏi THCS cấp tỉnh (2019-2020) Số lượt truy cập: 11398
Khách thăm- Bạn chưa đăng nhập! Số người online: 1

Skip Navigation Links
Tài khoảnExpand Tài khoản
Tham số kỳ thi
Hồ sơExpand Hồ sơ
Tra cứuExpand Tra cứu
Thống kê
Hỗ trợExpand Hỗ trợ

THỐNG KÊ ĐĂNG KÝ DỰ THI
(Tổng số: 296 hồ sơ/27đơn vị)
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CẤP PHÒNG
 STTTên đơn vịSL ĐKDT
Chọn13807PGD-ĐT Cẩm Thuỷ25
Chọn23817PGD-ĐT Nông Cống23
Chọn33808PGD-ĐT Ngọc Lặc19
Chọn43822PGD-ĐT Hoằng Hoá18
Chọn53820PGD-ĐT Đông Sơn17
Chọn63824PGD-ĐT Hà Trung17
Chọn73827PGD-ĐT TP Thanh Hoá15
Chọn83804PGD-ĐT Thường Xuân14
Chọn93806PGD-ĐT Lang chánh13
Chọn103821PGD-ĐT Nga Sơn13
Chọn113818PGD-ĐT Quảng Xương11
Chọn123819PGD-ĐT Tĩnh Gia11
Chọn133805PGD-ĐT Bá Thước10
Chọn143802PGD-ĐT Quan Sơn9
12
Bước 1: Đăng nhập:
    Vào Tài khoản\Đăng nhập để đăng nhập với Tên tài khoản là tên phòng viết liền không cách (VD: PQuangXuong, PTPThanhHoa, PSamSon,...), mật khẩu ngầm định ban đầu là: 123.
Chú ý: Với lần đăng nhập đầu tiên cán bộ phụ trách phải đổi mật khẩu để bảo mật tài khoản, bằng cách vào Tài khoản\Đổi mật khẩu. Các đơn vị chịu trách nhiệm bảo mật tài khoản của đơn vị mình!
Bước 2: Rà soát danh mục trường THCS:
    Vào Tham số kỳ thi\Danh mục trường để rà soát danh sách các trường THCS của đơn vị xem có đủ, đúng, hay có sai tên trường không (nếu có sai sót báo về phòng GDTrH trước ngày nhập hồ sơ đăng ký dự thi và trước khi nhập hồ sơ đăng ký dự thi).
Bước 3: Nhập hồ sơ đăng ký dự thi:
    Vào Hồ sơ\Đăng ký dự thi để nhập hồ sơ đăng ký dự thi. Sau khi nhập chính xác, đầy đủ hồ sơ dự thi của thí sinh chọn nút Xem/In danh sách để in danh sách đăng ký dự thi gửi kèm hồ sơ dự thi của thí sinh về phòng GDTrH.
Lưu ý:
- Các chức năng của hệ thống chỉ hiện đầy đủ sau khi đăng nhập thành công.
- Mọi khó khăn, vướng mắc xin liên hệ với phòng GDTrH.

PHÒNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA
Địa chỉ: 02- Hà Văn Mao, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa - Email: phonggdtrh@thanhhoa.edu.vn
Người xây dựng và phụ trách : Dương Đình Sĩ, chuyên viên phòng Giáo dục Trung học
Điện thoại: 0912 980 656 hoặc: 0967 980 656 - Email: sidd.gdtrh@thanhhoa.edu.vn hoặc: duongdinhsith@gmail.com