SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA Khách thăm!
20- Kỳ thi: Tuyển sinh vào lớp 10 THPT (Năm học: 2020-2021) Số online/truy cập: 2/480,818
Skip Navigation Links

TRA CỨU KẾT QUẢ THI CỦA THÍ SINH
 
Captcha

Ký tự kiểm tra (ở trên):
SBD hoặc Mã hồ sơ:


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA
Địa chỉ: 02- Hà Văn Mao, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa
Bản quyền: Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa
Người xây dựng: ông Dương Đình Sĩ, chuyên viên phòng GDTrH - Điện thoại: 0912 980 656 - Email: sidd.gdtrh@thanhhoa.edu.vn