07- Vận dụng các KTLM để giải quyết các THTT và Dạy học theo CĐTH cấp tỉnh THPT (2017-2018) Số lượt truy cập: 287
Khách thăm- Bạn chưa đăng nhập! Số người online: 16

Skip Navigation Links

HƯỚNG DẪN CHUNG    
Bước 1: Đăng nhập:    
    Vào Tài khoản\Đăng nhập để đăng nhập với Tên tài khoản là tên trường THPT hoặc trường THCS và THPT viết liền không cách (VD: thptlamson, thpt4thoxuan, c23nghison,...), mật khẩu ngầm định ban đầu là: 123. Với lần đăng nhập đầu tiên cán bộ phụ trách phải đổi mật khẩu để bảo mật tài khoản bằng cách vào Tài khoản\Đổi mật khẩu.    
Bước 2: Nhập hồ sơ đăng ký dự thi:    
     - Đối với cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp: Vào Tích hợp\Đăng ký dự thi để nhập hồ sơ đăng ký dự thi của cuộc thi. Sau khi nhập chính xác, đầy đủ hồ sơ dự thi của giáo viên chọn nút Xem/In danh sách để in danh sách đăng ký dự thi gửi kèm hồ sơ dự thi của thí sinh về phòng GDTrH.
     - Đối với cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn giải quyết các tình hình huống thực tiễn: Vào Liên môn\Đăng ký dự thi để để nhập hồ sơ đăng ký dự thi của cuộc thi. Sau khi nhập chính xác, đầy đủ hồ sơ dự thi của giáo viên chọn nút Xem/In danh sách để in danh sách đăng ký dự thi gửi kèm hồ sơ dự thi của thí sinh về phòng GDTrH.
   
Chú ý:      
     - Các chức năng của hệ thống chỉ hiện đầy đủ sau khi đăng nhập thành công.
     - Mọi khó khăn, vướng mắc xin liên hệ với phòng GDTrH, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hoa.
   

PHÒNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA
Địa chỉ: 02- Hà Văn Mao, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa - Email: phonggdtrh@thanhhoa.edu.vn
Người xây dựng và phụ trách : Dương Đình Sĩ, chuyên viên phòng Giáo dục Trung học
Điện thoại: 0912 980 656 hoặc: 0967 980 656 - Email: sidd.gdtrh@thanhhoa.edu.vn hoặc: duongdinhsith@gmail.com