07- Vận dụng các KTLM để giải quyết các THTT và Dạy học theo CĐTH cấp tỉnh THPT (2017-2018) Số lượt truy cập: 274
Khách thăm- Bạn chưa đăng nhập! Số người online: 3

Skip Navigation Links

HƯỚNG DẪN TRA CỨU
1. Chọn năm học: Chọn năm học cần tra cứu trong danh sách có sẵn (cần chọn đúng năm học).
2. Chọn lĩnh vực: Chọn lĩnh vực cần tra cứu (có thể để Tất cả để tra cưu được tất cả các môn).
3. Chọn trường: Chọn trường cần tra cứu (có thể chọn Tất cả).
4. Nhập tên đề tài: Người dùng có thể nhập một chuỗi ký tự liên tục chứa trong xâu tên đề tài của thí sinh cần tra cứu hoặc để trống.
Chú ý: Do tính chất của bảng mã tiếng Việt nên người dùng có thể để trống ở phần Tên đề tài để tìm tất cả thí sinh thuộc năm học, lĩnh vực và trường đã chọn.
5. Tìm kiếm: Nhấp nút Tìm kiếm để tiến hành tìm kiếm. Nếu kết quả tìm kiếm tồn tại hệ thống sẽ hiện kết quả tìm kiếm bên dưới nút tìm kiếm. Nếu kết quả tìm kiếm không tồn tại hệ thống sẽ hiện thông báo Không tìm thấy thí sinh yêu cầu!... (trên cùng màu đỏ) và danh sách hiện phía dưới vẫn là kết quả của phần tìm kiếm trước đó.

PHÒNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA
Địa chỉ: 02- Hà Văn Mao, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa - Email: phonggdtrh@thanhhoa.edu.vn
Người xây dựng và phụ trách : Dương Đình Sĩ, chuyên viên phòng Giáo dục Trung học
Điện thoại: 0912 980 656 hoặc: 0967 980 656 - Email: sidd.gdtrh@thanhhoa.edu.vn hoặc: duongdinhsith@gmail.com