07- Vận dụng các KTLM để giải quyết các THTT và Dạy học theo CĐTH cấp tỉnh THPT (2017-2018) Số lượt truy cập: 272
Khách thăm- Bạn chưa đăng nhập! Số người online: 1

Skip Navigation Links

THỐNG KÊ ĐĂNG KÝ DỰ THI
(Tổng số ĐKDT tích hợp: 525 hồ sơ, liên môn: 595 hồ sơ.
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CẤP TRƯỜNG
 STTTên trườngTích hợpLiên môn
Chọn1001THPT Mường Lát20
Chọn2002THPT Quan Hoá82
Chọn3003THCS và THPT Quan Hóa62
Chọn4004THPT Quan Sơn50
Chọn5005THPT Quan Sơn 2710
Chọn6006THPT Bá Thước00
Chọn7007THPT Hà Văn Mao12
Chọn8008THPT Bá Thước 330
Chọn9009THPT Lang Chánh1110
Chọn10010THPT Cầm Bá Thước22
Chọn11011THPT Thường Xuân 21110
Chọn12012THPT Thường Xuân 362
Chọn13013THPT Như Xuân413
Chọn14014THPT Như Xuân 230
Chọn15015THPT Ngọc Lặc10
Chọn16016THPT Lê Lai210
Chọn17017THPT Bắc Sơn00
Chọn18018THPT Thạch Thành 100
Chọn19019THPT Thạch Thành 200
Chọn20020THPT Thạch Thành 3611
Chọn21021THPT Thạch Thành 41210
Chọn22022THPT Cẩm Thuỷ 1512
Chọn23023THPT Cẩm Thuỷ 282
Chọn24024THPT Cẩm Thuỷ 3410
Chọn25025THPT Như Thanh123
Chọn26026THPT Như Thanh 2410
Chọn27027THCS và THPT Như Thanh511
Chọn28028THPT Vĩnh Lộc82
Chọn29029THPT Tống Duy Tân21
Chọn30030THPT Trần Khát Chân61
Chọn31031THPT Lê Lợi614
Chọn32032THPT Lê Hoàn711
Chọn33033THPT Lam Kinh713
Chọn34034THPT Lê Văn Linh37
Chọn35035THPT 4 Thọ Xuân515
Chọn36036THPT Thọ Xuân 51315
Chọn37037THPT Triệu Sơn 154
Chọn38038THPT Triệu Sơn 21213
Chọn39039THPT Triệu Sơn 3910
Chọn40040THPT Triệu Sơn 447
Chọn41041THPT Triệu Sơn 500
Chọn42042THPT Triệu Sơn 646
Chọn43043THPT Triệu Sơn00
Chọn44044THPT Đông Sơn 110
Chọn45045THPT Đông Sơn 274
Chọn46046THPT Nguyễn Mộng Tuân114
Chọn47047THPT Đông Sơn00
Chọn48048THPT Yên Định 171
Chọn49049THPT Yên Định 276
Chọn50050THPT Yên Định 392
Chọn51051THCS và THPT Thống Nhất45
Chọn52052THPT Trần Ân Chiêm94
Chọn53053THPT Thiệu Hoá727
Chọn54054THPT Nguyễn Quán Nho40
Chọn55055THPT Lê Văn Hưu313
Chọn56056THPT Dương Đình Nghệ43
Chọn57057THPT Nông Cống 11211
Chọn58058THPT Nông Cống 265
Chọn59059THPT Nông Cống 331
Chọn60060THPT Nông Cống 440
Chọn61061THPT Triệu Thị Trinh00
Chọn62062THPT Nông Cống00
Chọn63063THPT Tĩnh Gia 173
Chọn64064THPT Tĩnh Gia 222
Chọn65065THPT Tĩnh Gia 3213
Chọn66066THPT Tĩnh Gia 420
Chọn67067THPT Tĩnh Gia 500
Chọn68068THCS Và THPT Nghi Sơn00
Chọn69069THPT Quảng Xương 100
Chọn70070THPT Quảng Xương 222
Chọn71071THPT Quảng Xương 387
Chọn72072THPT Quảng Xương 421
Chọn73073THPT Nguyễn Xuân Nguyên84
Chọn74074THPT Đặng Thai Mai20
Chọn75075THPT Nguyễn Huệ00
Chọn76076THPT Hà Trung125
Chọn77077THPT Hoàng Lệ Kha55
Chọn78078THPT Nguyễn Hoàng23
Chọn79079THPT Lương Đắc Bằng219
Chọn80080THPT Hoằng Hoá 222
Chọn81081THPT Hoằng Hoá 353
Chọn82082THPT Hoằng Hoá 4119
Chọn83083THPT Hoằng Hóa00
Chọn84084THPT Lưu Đình Chất122
Chọn85085THPT Lê Viết Tạo52
Chọn86086THPT Hậu Lộc 179
Chọn87087THPT Hậu Lộc 2611
Chọn88088THPT Hậu Lộc 31412
Chọn89089THPT Hậu Lộc 471
Chọn90090THPT Đinh Chương Dương1016
Chọn91091THPT Ba Đình911
Chọn92092THPT Mai Anh Tuấn716
Chọn93093THPT Trần Phú00
Chọn94094THPT Nga Sơn99
Chọn95095THPT Bỉm Sơn311
Chọn96096THPT Lê Hồng Phong38
Chọn97097THPT Sầm Sơn34
Chọn98098THPT Nguyễn Thị Lợi36
Chọn99099THPT Chuyên Lam Sơn00
Chọn100100THPT Dân tộc Nội trú tỉnh13
Chọn101101THPT Đào Duy Từ06
Chọn102102THPT Hàm Rồng914
Chọn103103THPT Nguyễn Trãi10
Chọn104104THPT Lý Thường Kiệt814
Chọn105105THPT Tô Hiến Thành76
Chọn106106THPT Trường Thi516
Chọn107107THPT Đào Duy Anh00
Chọn108108THCS và THPT Như Xuân22
Chọn109109THPT DTNT Ngọc Lặc31
Chọn110150GDTX TP Thanh Hoá00
Chọn111151GDTX TX Bỉm Sơn00
Chọn112152GDTX TX Sầm Sơn00
Chọn113153GDTX Quảng Xương00
Chọn114154GDTX Tĩnh Gia00
Chọn115155GDTX Nông Cống00
Chọn116156GDTX Nga Sơn00
Chọn117157GDTX Hà Trung00
Chọn118158GDTX Hậu Lộc00
Chọn119159GDTX Hoằng Hoá00
Chọn120160GDTX Đông Sơn00
Chọn121161GDTX Thiệu Hoá00
Chọn122162GDTX Vĩnh Lộc00
Chọn123163GDTX Yên Định00
Chọn124164GDTX Thọ Xuân00
Chọn125165GDTX Triệu Sơn00
Chọn126166GDTX Như Thanh00
Chọn127167GDTX Như Xuân00
Chọn128168GDTX Thạch Thành00
Chọn129169GDTX Ngọc Lặc00
Chọn130170GDTX Cẩm Thuỷ00
Chọn131171GDTX Bá Thước00
Chọn132172GDTX Lang Chánh00
Chọn133173GDTX Thường Xuân00
Chọn134174GDTX Quan Sơn00
Chọn135175GDTX Quan Hoá00
Chọn136176GDTX Mường Lát00
Chọn137177KTTH-HN00
Bước 1: Đăng nhập:
    Vào Tài khoản\Đăng nhập để đăng nhập với Tên tài khoản là tên trường THPT, THCS và THPT viết liền không cách (VD: thptlamson, thpt4thoxuan, c23nghison,...), mật khẩu ngầm định ban đầu là: 123. Với lần đăng nhập đầu tiên cán bộ phụ trách phải đổi mật khẩu để bảo mật tài khoản bằng cách vào Tài khoản\Đổi mật khẩu.
Bước 2: Nhập hồ sơ đăng ký dự thi:
    - Vào Tích hợp\Đăng ký dự thi để nhập hồ sơ đăng ký dự thi tích hợp. Sau khi nhập chính xác, đầy đủ hồ sơ dự thi của thí sinh chọn nút Xem/In danh sách để in danh sách đăng ký dự thi gửi kèm hồ sơ dự thi của thí sinh về phòng GDTrH.
    - Vào Liên môn\Đăng ký dự thi để nhập hồ sơ đăng ký dự thi liên môn. Sau khi nhập chính xác, đầy đủ hồ sơ dự thi của thí sinh chọn nút Xem/In danh sách để in danh sách đăng ký dự thi gửi kèm hồ sơ dự thi của thí sinh về phòng GDTrH.
Chú ý:
- Các chức năng của hệ thống chỉ hiện đầy đủ sau khi đăng nhập thành công.
- Mọi khó khăn, vướng mắc xin liên hệ với phòng GDTrH.

PHÒNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA
Địa chỉ: 02- Hà Văn Mao, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa - Email: phonggdtrh@thanhhoa.edu.vn
Người xây dựng và phụ trách : Dương Đình Sĩ, chuyên viên phòng Giáo dục Trung học
Điện thoại: 0912 980 656 hoặc: 0967 980 656 - Email: sidd.gdtrh@thanhhoa.edu.vn hoặc: duongdinhsith@gmail.com