01- Vận dụng các KTLM để giải quyết các THTT và Dạy học theo CĐTH cấp tỉnh THPT (2016-2017) Số lượt truy cập: 272
Khách thăm- Bạn chưa đăng nhập! Số người online: 1

Skip Navigation Links

THỐNG KÊ ĐĂNG KÝ DỰ THI
(Tổng số ĐKDT tích hợp: 545 hồ sơ, liên môn: 509 hồ sơ.
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CẤP TRƯỜNG
 STTTên trườngTích hợpLiên môn
Chọn1001THPT Mường Lát00
Chọn2002THPT Quan Hoá81
Chọn3003THCS và THPT Quan Hóa00
Chọn4004THPT Quan Sơn50
Chọn5005THPT Quan Sơn 2910
Chọn6006THPT Bá Thước00
Chọn7007THPT Hà Văn Mao03
Chọn8008THPT Bá Thước 310
Chọn9009THPT Lang Chánh1010
Chọn10010THPT Cầm Bá Thước00
Chọn11011THPT Thường Xuân 21012
Chọn12012THPT Thường Xuân 363
Chọn13013THPT Như Xuân310
Chọn14014THPT Như Xuân 220
Chọn15015THPT Ngọc Lặc00
Chọn16016THPT Lê Lai111
Chọn17017THPT Bắc Sơn02
Chọn18018THPT Thạch Thành 100
Chọn19019THPT Thạch Thành 200
Chọn20020THPT Thạch Thành 370
Chọn21021THPT Thạch Thành 41210
Chọn22022THPT Cẩm Thuỷ 1612
Chọn23023THPT Cẩm Thuỷ 2910
Chọn24024THPT Cẩm Thuỷ 387
Chọn25025THPT Như Thanh43
Chọn26026THPT Như Thanh 2912
Chọn27027THCS và THPT Như Thanh53
Chọn28028THPT Vĩnh Lộc112
Chọn29029THPT Tống Duy Tân11
Chọn30030THPT Trần Khát Chân90
Chọn31031THPT Lê Lợi910
Chọn32032THPT Lê Hoàn1010
Chọn33033THPT Lam Kinh1313
Chọn34034THPT Lê Văn Linh98
Chọn35035THPT 4 Thọ Xuân76
Chọn36036THPT Thọ Xuân 51018
Chọn37037THPT Triệu Sơn 130
Chọn38038THPT Triệu Sơn 21110
Chọn39039THPT Triệu Sơn 397
Chọn40040THPT Triệu Sơn 4513
Chọn41041THPT Triệu Sơn 500
Chọn42042THPT Triệu Sơn 631
Chọn43043THPT Triệu Sơn00
Chọn44044THPT Đông Sơn 120
Chọn45045THPT Đông Sơn 264
Chọn46046THPT Nguyễn Mộng Tuân102
Chọn47047THPT Đông Sơn00
Chọn48048THPT Yên Định 160
Chọn49049THPT Yên Định 299
Chọn50050THPT Yên Định 3105
Chọn51051THCS và THPT Thống Nhất52
Chọn52052THPT Trần Ân Chiêm54
Chọn53053THPT Thiệu Hoá1115
Chọn54054THPT Nguyễn Quán Nho30
Chọn55055THPT Lê Văn Hưu106
Chọn56056THPT Dương Đình Nghệ101
Chọn57057THPT Nông Cống 187
Chọn58058THPT Nông Cống 21217
Chọn59059THPT Nông Cống 340
Chọn60060THPT Nông Cống 410
Chọn61061THPT Triệu Thị Trinh00
Chọn62062THPT Nông Cống00
Chọn63063THPT Tĩnh Gia 184
Chọn64064THPT Tĩnh Gia 244
Chọn65065THPT Tĩnh Gia 315
Chọn66066THPT Tĩnh Gia 410
Chọn67067THPT Tĩnh Gia 500
Chọn68068THCS Và THPT Nghi Sơn00
Chọn69069THPT Quảng Xương 100
Chọn70070THPT Quảng Xương 2139
Chọn71071THPT Quảng Xương 348
Chọn72072THPT Quảng Xương 440
Chọn73073THPT Nguyễn Xuân Nguyên92
Chọn74074THPT Đặng Thai Mai00
Chọn75075THPT Nguyễn Huệ00
Chọn76076THPT Hà Trung96
Chọn77077THPT Hoàng Lệ Kha52
Chọn78078THPT Nguyễn Hoàng38
Chọn79079THPT Lương Đắc Bằng78
Chọn80080THPT Hoằng Hoá 200
Chọn81081THPT Hoằng Hoá 360
Chọn82082THPT Hoằng Hoá 485
Chọn83083THPT Hoằng Hóa00
Chọn84084THPT Lưu Đình Chất188
Chọn85085THPT Lê Viết Tạo00
Chọn86086THPT Hậu Lộc 189
Chọn87087THPT Hậu Lộc 2015
Chọn88088THPT Hậu Lộc 3118
Chọn89089THPT Hậu Lộc 481
Chọn90090THPT Đinh Chương Dương1314
Chọn91091THPT Ba Đình910
Chọn92092THPT Mai Anh Tuấn42
Chọn93093THPT Trần Phú00
Chọn94094THPT Nga Sơn811
Chọn95095THPT Bỉm Sơn13
Chọn96096THPT Lê Hồng Phong48
Chọn97097THPT Sầm Sơn53
Chọn98098THPT Nguyễn Thị Lợi56
Chọn99099THPT Chuyên Lam Sơn00
Chọn100100THPT Dân tộc Nội trú tỉnh00
Chọn101101THPT Đào Duy Từ08
Chọn102102THPT Hàm Rồng819
Chọn103103THPT Nguyễn Trãi00
Chọn104104THPT Lý Thường Kiệt711
Chọn105105THPT Tô Hiến Thành114
Chọn106106THPT Trường Thi318
Chọn107107THPT Đào Duy Anh00
Chọn108150GDTX TP Thanh Hoá00
Chọn109151GDTX TX Bỉm Sơn00
Chọn110152GDTX TX Sầm Sơn00
Chọn111153GDTX Quảng Xương00
Chọn112154GDTX Tĩnh Gia00
Chọn113155GDTX Nông Cống00
Chọn114156GDTX Nga Sơn00
Chọn115157GDTX Hà Trung00
Chọn116158GDTX Hậu Lộc00
Chọn117159GDTX Hoằng Hoá00
Chọn118160GDTX Đông Sơn00
Chọn119161GDTX Thiệu Hoá00
Chọn120162GDTX Vĩnh Lộc00
Chọn121163GDTX Yên Định00
Chọn122164GDTX Thọ Xuân00
Chọn123165GDTX Triệu Sơn00
Chọn124166GDTX Như Thanh00
Chọn125167GDTX Như Xuân00
Chọn126168GDTX Thạch Thành00
Chọn127169GDTX Ngọc Lặc00
Chọn128170GDTX Cẩm Thuỷ00
Chọn129171GDTX Bá Thước00
Chọn130172GDTX Lang Chánh10
Chọn131173GDTX Thường Xuân00
Chọn132174GDTX Quan Sơn00
Chọn133175GDTX Quan Hoá10
Chọn134176GDTX Mường Lát00
Chọn135177KTTH-HN10
Bước 1: Đăng nhập:
    Vào Tài khoản\Đăng nhập để đăng nhập với Tên tài khoản là tên trường THPT, THCS và THPT viết liền không cách (VD: thptlamson, thpt4thoxuan, c23nghison,...), mật khẩu ngầm định ban đầu là: 123. Với lần đăng nhập đầu tiên cán bộ phụ trách phải đổi mật khẩu để bảo mật tài khoản bằng cách vào Tài khoản\Đổi mật khẩu.
Bước 2: Nhập hồ sơ đăng ký dự thi:
    - Vào Tích hợp\Đăng ký dự thi để nhập hồ sơ đăng ký dự thi tích hợp. Sau khi nhập chính xác, đầy đủ hồ sơ dự thi của thí sinh chọn nút Xem/In danh sách để in danh sách đăng ký dự thi gửi kèm hồ sơ dự thi của thí sinh về phòng GDTrH.
    - Vào Liên môn\Đăng ký dự thi để nhập hồ sơ đăng ký dự thi liên môn. Sau khi nhập chính xác, đầy đủ hồ sơ dự thi của thí sinh chọn nút Xem/In danh sách để in danh sách đăng ký dự thi gửi kèm hồ sơ dự thi của thí sinh về phòng GDTrH.
Chú ý:
- Các chức năng của hệ thống chỉ hiện đầy đủ sau khi đăng nhập thành công.
- Mọi khó khăn, vướng mắc xin liên hệ với phòng GDTrH.

PHÒNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA
Địa chỉ: 02- Hà Văn Mao, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa - Email: phonggdtrh@thanhhoa.edu.vn
Người xây dựng và phụ trách : Dương Đình Sĩ, chuyên viên phòng Giáo dục Trung học
Điện thoại: 0912 980 656 hoặc: 0967 980 656 - Email: sidd.gdtrh@thanhhoa.edu.vn hoặc: duongdinhsith@gmail.com