07- Vận dụng các KTLM để giải quyết các THTT và Dạy học theo CĐTH cấp tỉnh THPT (2017-2018) Số lượt truy cập: 275
Khách thăm- Bạn chưa đăng nhập! Số người online: 4

Skip Navigation Links

Thứ sáu, 13/01/2017 - 11:45
Công văn số 1619/SGDĐT-GDTrH ngày 19/08/2016 về việc Tổ chức cuộc thi Liên môn- Tích hợp
      Hướng dẫn tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp.

 Kính gửi:         

                   - Các  phòng Giáo dục và Đào tạo;

                   - Các trường Trung học phổ thông;

                   - Các trung tâm Giáo dục thường xuyên.

          Thực hiện chủ trương đổi mới đồng bộ mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục; gắn liền giáo dục trong nhà trường với thực tiễn cuộc sống; góp phần hình thành năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trung học. Phát huy kết quả đã đạt được trong 2 năm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học năm học 2016- 2017. Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn kế hoạch tổ chức 02 cuộc thi nói trên như sau:

          A. Một số qui định về các Cuộc thi

  I. Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học  

  1. Mục đích của cuộc thi

- Khuyến khích học sinh vận dụng kiến thức của các môn học/hoạt động giáo dục khác nhau để giải quyết các tình huống thực tiễn; tăng cường khả năng vận dụng tổng hợp, khả năng tự học, tự nghiên cứu của học sinh;

- Thúc đẩy việc gắn kiến thức lý thuyết và thực hành trong nhà trường với thực tiễn đời sống; đẩy mạnh thực hiện dạy học theo phương châm "học đi đôi với hành";

- Góp phần đổi mới hình thức, phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục; thúc đẩy sự tham gia của gia đình, cộng đồng vào công tác giáo dục.

 2. Nội dung của cuộc thi

...............

Nội dung chi tiết công văn

Hướng dẫn nộp bàiDanh sách các thông báo và quyết định
Thông báo kết quả cuộc thi Vận dụng các KTLM để giải quyết các THTT và Dạy học theo CĐTH cấp quốc gi...
Hướng dẫn nộp bài dự thi Liên môn- Tích hợp trên "trường học kết nối"
Công văn số 1619/SGDĐT-GDTrH ngày 19/08/2016 về việc Tổ chức cuộc thi Liên môn- Tích hợp
<Trang trước> <Trang sau>

PHÒNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA
Địa chỉ: 02- Hà Văn Mao, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa - Email: phonggdtrh@thanhhoa.edu.vn
Người xây dựng và phụ trách : Dương Đình Sĩ, chuyên viên phòng Giáo dục Trung học
Điện thoại: 0912 980 656 hoặc: 0967 980 656 - Email: sidd.gdtrh@thanhhoa.edu.vn hoặc: duongdinhsith@gmail.com