07- Vận dụng các KTLM để giải quyết các THTT và Dạy học theo CĐTH cấp tỉnh THCS (2017-2018)
Khách thăm- Bạn chưa đăng nhập! Số người online: 11 Số lượt truy cập: 283

Skip Navigation Links
HỆ THỐNG WEBSITE QUẢN LÍ CUỘC THI LIÊN MÔN VÀ TÍCH HỢP THCS CẤP TỈNH

Đơn vị quản lí: Phòng Giáo dục Trung học- Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa
Địa chỉ: 02- Hà Văn Mao, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Email: phonggdtrh@thanhhoa.edu.vn
Người xây dựng và phụ trách Website: Dương Đinh Sĩ
Chức vụ: Chuyên viên Tin học, phòng Giáo dục Trung học
Email: sidd.gdtrh@thanhhoa.edu.vn hoặc: duongdinhsith@gmail.com
Điện thoại: 0912 980 656 Hoặc 0967 980 656


PHÒNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA
Địa chỉ: 02- Hà Văn Mao, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa - Email: phonggdtrh@thanhhoa.edu.vn
Người xây dựng và phụ trách : Dương Đình Sĩ, chuyên viên phòng Giáo dục Trung học
Điện thoại: 0912 980 656 hoặc: 0967 980 656 - Email: sidd.gdtrh@thanhhoa.edu.vn hoặc: duongdinhsith@gmail.com