07- Vận dụng các KTLM để giải quyết các THTT và Dạy học theo CĐTH cấp tỉnh THCS (2017-2018)
Khách thăm- Bạn chưa đăng nhập! Số người online: 1 Số lượt truy cập: 272

Skip Navigation Links

HƯỚNG IN ẤN
     Trong khi xem các thống kê, báo cáo, danh sách,... người sử dụng có thể xem, in ấn.
Chú ý:  
     - Một số trình duyệt khi hiển thị thống kê, báo cáo, danh sách có thể bị vỡ cấu trúc bảng, bị co bảng, bị ngắt dòng,… Tuy nhiên bản in có thể không bị ảnh hưởng.
     - Người sử dụng có thể in trực tiếp, nhưng cách tốt nhất là xuất ra file PDF (hoặc Excel, Word,…) sau đó mới tiến hành in từ file này.

PHÒNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA
Địa chỉ: 02- Hà Văn Mao, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa - Email: phonggdtrh@thanhhoa.edu.vn
Người xây dựng và phụ trách : Dương Đình Sĩ, chuyên viên phòng Giáo dục Trung học
Điện thoại: 0912 980 656 hoặc: 0967 980 656 - Email: sidd.gdtrh@thanhhoa.edu.vn hoặc: duongdinhsith@gmail.com