07- Vận dụng các KTLM để giải quyết các THTT và Dạy học theo CĐTH cấp tỉnh THCS (2017-2018)
Khách thăm- Bạn chưa đăng nhập! Số người online: 17 Số lượt truy cập: 288

Skip Navigation Links

HƯỚNG DẪN NHẬP ĐIỂM
Điểm:
- Các giá trị số thập phân từ: 0- 100.
Chú ý khi nhập điểm:
- Phải thường xuyên nhấn nút Kiểm tra và nhấn nút Ghi dữ liệu để kiểm tra dữ liệu nhập có đúng không và lưu dữ liệu đã nhập.

PHÒNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA
Địa chỉ: 02- Hà Văn Mao, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa - Email: phonggdtrh@thanhhoa.edu.vn
Người xây dựng và phụ trách : Dương Đình Sĩ, chuyên viên phòng Giáo dục Trung học
Điện thoại: 0912 980 656 hoặc: 0967 980 656 - Email: sidd.gdtrh@thanhhoa.edu.vn hoặc: duongdinhsith@gmail.com