07- Vận dụng các KTLM để giải quyết các THTT và Dạy học theo CĐTH cấp tỉnh THCS (2017-2018)
Khách thăm- Bạn chưa đăng nhập! Số người online: 5 Số lượt truy cập: 276

Skip Navigation Links

THỐNG KÊ ĐĂNG KÝ DỰ THI
(Tổng số ĐKDT tích hợp: 1025 hồ sơ, liên môn: 1009 hồ sơ)
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CẤP PHÒNG
 STTTên đơn vịTích hợpLiên môn
Chọn13801PGD-ĐT Mường Lát00
Chọn23802PGD-ĐT Quan Sơn5050
Chọn33803PGD-ĐT Quan Hoá1814
Chọn43804PGD-ĐT Thường Xuân4948
Chọn53805PGD-ĐT Bá Thước5152
Chọn63806PGD-ĐT Lang Chánh5038
Chọn73807PGD-ĐT Cẩm Thuỷ5863
Chọn83808PGD-ĐT Ngọc Lặc7985
Chọn93809PGD-ĐT Thạch Thành1425
Chọn103810PGD-ĐT Như Xuân158
Chọn113811PGD-ĐT Như Thanh2637
Chọn123812PGD-ĐT Triệu Sơn109
Chọn133813PGD-ĐT Vĩnh Lộc1117
Chọn143814PGD-ĐT Thiệu Hoá5366
Chọn153815PGD-ĐT Yên Định5344
Chọn163816PGD-ĐT Thọ Xuân2514
Chọn173817PGD-ĐT Nông Cống7374
Chọn183818PGD-ĐT Quảng Xương4951
Chọn193819PGD-ĐT Tĩnh Gia913
Chọn203820PGD-ĐT Đông Sơn8786
Chọn213821PGD-ĐT Nga Sơn5048
Chọn223822PGD-ĐT Hoằng Hoá5649
Chọn233823PGD-ĐT Hậu Lộc2225
Chọn243824PGD-ĐT Hà Trung4551
Chọn253825PGD-ĐT Bỉm Sơn1211
Chọn263826PGD-ĐT Sầm Sơn4321
Chọn273827PGD-ĐT TP Thanh Hoá1710
Bước 1: Đăng nhập:
    - Vào Tài khoản\Đăng nhập để đăng nhập với Tên tài khoản là tên phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị, thành phố viết liền không cách (VD: PBaThuoc, PBimSon, PTPThanhHoa,...), mật khẩu ngầm định ban đầu là: 123. Với lần đăng nhập đầu tiên cán bộ phụ trách phải đổi mật khẩu để bảo mật tài khoản bằng cách vào Tài khoản\Đổi mật khẩu.
Bước 2: Nhập hồ sơ đăng ký dự thi:
    - Vào Tích hợp\Đăng ký dự thi để nhập hồ sơ đăng ký dự thi tích hợp. Sau khi nhập chính xác, đầy đủ hồ sơ dự thi của thí sinh chọn nút Xem/In danh sách để in danh sách đăng ký dự thi gửi kèm hồ sơ dự thi của thí sinh về phòng GDTrH.
    Vào Liên môn\Đăng ký dự thi để nhập hồ sơ đăng ký dự thi liên môn. Sau khi nhập chính xác, đầy đủ hồ sơ dự thi của thí sinh chọn nút Xem/In danh sách để in danh sách đăng ký dự thi gửi kèm hồ sơ dự thi của thí sinh về phòng GDTrH.
Chú ý:
- Các chức năng của hệ thống chỉ hiện đầy đủ sau khi đăng nhập thành công.
- Mọi khó khăn, vướng mắc xin liên hệ với phòng GDTrH.

PHÒNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA
Địa chỉ: 02- Hà Văn Mao, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa - Email: phonggdtrh@thanhhoa.edu.vn
Người xây dựng và phụ trách : Dương Đình Sĩ, chuyên viên phòng Giáo dục Trung học
Điện thoại: 0912 980 656 hoặc: 0967 980 656 - Email: sidd.gdtrh@thanhhoa.edu.vn hoặc: duongdinhsith@gmail.com