07- Vận dụng các KTLM để giải quyết các THTT và Dạy học theo CĐTH cấp tỉnh THCS (2017-2018)
Khách thăm- Bạn chưa đăng nhập! Số người online: 1 Số lượt truy cập: 272

Skip Navigation Links

THỐNG KÊ ĐĂNG KÝ DỰ THI
(Tổng số ĐKDT tích hợp: 0 hồ sơ, liên môn: 0 hồ sơ)
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CẤP PHÒNG
 STTTên đơn vịTích hợpLiên môn
Chọn13801PGD-ĐT Mường Lát00
Chọn23802PGD-ĐT Quan Sơn00
Chọn33803PGD-ĐT Quan Hoá00
Chọn43804PGD-ĐT Thường Xuân00
Chọn53805PGD-ĐT Bá Thước00
Chọn63806PGD-ĐT Lang Chánh00
Chọn73807PGD-ĐT Cẩm Thuỷ00
Chọn83808PGD-ĐT Ngọc Lặc00
Chọn93809PGD-ĐT Thạch Thành00
Chọn103810PGD-ĐT Như Xuân00
Chọn113811PGD-ĐT Như Thanh00
Chọn123812PGD-ĐT Triệu Sơn00
Chọn133813PGD-ĐT Vĩnh Lộc00
Chọn143814PGD-ĐT Thiệu Hoá00
Chọn153815PGD-ĐT Yên Định00
Chọn163816PGD-ĐT Thọ Xuân00
Chọn173817PGD-ĐT Nông Cống00
Chọn183818PGD-ĐT Quảng Xương00
Chọn193819PGD-ĐT Tĩnh Gia00
Chọn203820PGD-ĐT Đông Sơn00
Chọn213821PGD-ĐT Nga Sơn00
Chọn223822PGD-ĐT Hoằng Hoá00
Chọn233823PGD-ĐT Hậu Lộc00
Chọn243824PGD-ĐT Hà Trung00
Chọn253825PGD-ĐT Bỉm Sơn00
Chọn263826PGD-ĐT Sầm Sơn00
Chọn273827PGD-ĐT TP Thanh Hoá00
Bước 1: Đăng nhập:
    - Vào Tài khoản\Đăng nhập để đăng nhập với Tên tài khoản là tên phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị, thành phố viết liền không cách (VD: PBaThuoc, PBimSon, PTPThanhHoa,...), mật khẩu ngầm định ban đầu là: 123. Với lần đăng nhập đầu tiên cán bộ phụ trách phải đổi mật khẩu để bảo mật tài khoản bằng cách vào Tài khoản\Đổi mật khẩu.
Bước 2: Nhập hồ sơ đăng ký dự thi:
    - Vào Tích hợp\Đăng ký dự thi để nhập hồ sơ đăng ký dự thi tích hợp. Sau khi nhập chính xác, đầy đủ hồ sơ dự thi của thí sinh chọn nút Xem/In danh sách để in danh sách đăng ký dự thi gửi kèm hồ sơ dự thi của thí sinh về phòng GDTrH.
    Vào Liên môn\Đăng ký dự thi để nhập hồ sơ đăng ký dự thi liên môn. Sau khi nhập chính xác, đầy đủ hồ sơ dự thi của thí sinh chọn nút Xem/In danh sách để in danh sách đăng ký dự thi gửi kèm hồ sơ dự thi của thí sinh về phòng GDTrH.
Chú ý:
- Các chức năng của hệ thống chỉ hiện đầy đủ sau khi đăng nhập thành công.
- Mọi khó khăn, vướng mắc xin liên hệ với phòng GDTrH.

PHÒNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA
Địa chỉ: 02- Hà Văn Mao, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa - Email: phonggdtrh@thanhhoa.edu.vn
Người xây dựng và phụ trách : Dương Đình Sĩ, chuyên viên phòng Giáo dục Trung học
Điện thoại: 0912 980 656 hoặc: 0967 980 656 - Email: sidd.gdtrh@thanhhoa.edu.vn hoặc: duongdinhsith@gmail.com