07- Vận dụng các KTLM để giải quyết các THTT và Dạy học theo CĐTH cấp tỉnh THCS (2017-2018)
Khách thăm- Bạn chưa đăng nhập! Số người online: 10 Số lượt truy cập: 281

Skip Navigation Links


Chọn đơn vị:

 Mã trườngTên trường
Chọn380524PTCS Cao Sơn
Chọn380526PTCS Cao Sơn 1
Chọn380525PTCS Lâm Trường
Chọn380511THCS Ái Thượng
Chọn380519THCS Ban Công
Chọn380502THCS Bùi Xuân Chúc
Chọn380506THCS Cổ Lũng
Chọn380512THCS Điền Hạ
Chọn380518THCS Điền Lư
Chọn380504THCS Điền Thượng
Chọn380509THCS Điền Trung
Chọn380527THCS DTNT
Chọn380516THCS Hạ Trung
Chọn380507THCS Kỳ Tân
Chọn380523THCS Lâm Xa
Chọn380505THCS Lũng Cao
Chọn380515THCS Lũng Niêm
Chọn380514THCS Lương Ngoại
Chọn380510THCS Lương Nội
Chọn380517THCS Lương Trung
Chọn380513THCS Tân Lập
Chọn380501THCS Thành Lâm
Chọn380521THCS Thành Sơn
Chọn380522THCS Thị trấn
Chọn380508THCS Thiết Kế
Chọn380520THCS Thiết ống
Chọn380503THCS Văn Nho

PHÒNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA
Địa chỉ: 02- Hà Văn Mao, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa - Email: phonggdtrh@thanhhoa.edu.vn
Người xây dựng và phụ trách : Dương Đình Sĩ, chuyên viên phòng Giáo dục Trung học
Điện thoại: 0912 980 656 hoặc: 0967 980 656 - Email: sidd.gdtrh@thanhhoa.edu.vn hoặc: duongdinhsith@gmail.com