17- Hội thi Giáo viên dạy giỏi THPT cấp tỉnh (2017-2018) Số lượt truy cập: 87
Khách thăm- Bạn chưa đăng nhập! Số người online: 1

Skip Navigation Links

THỐNG KÊ ĐĂNG KÝ DỰ THI
(Tổng số: 5 hồ sơ)
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CẤP TRƯỜNG
 STTTên trườngSL ĐKDT
Chọn1001THPT Mường Lát0
Chọn2002THPT Quan Hoá0
Chọn3003THCS và THPT Quan Hóa0
Chọn4004THPT Quan Sơn0
Chọn5005THPT Quan Sơn 20
Chọn6006THPT Bá Thước0
Chọn7007THPT Hà Văn Mao0
Chọn8008THPT Bá Thước 30
Chọn9009THPT Lang Chánh0
Chọn10010THPT Cầm Bá Thước0
Chọn11011THPT Thường Xuân 20
Chọn12012THPT Thường Xuân 30
Chọn13013THPT Như Xuân0
Chọn14014THPT Như Xuân 20
Chọn15015THPT Ngọc Lặc0
Chọn16016THPT Lê Lai0
Chọn17017THPT Bắc Sơn0
Chọn18018THPT Thạch Thành 10
Chọn19019THPT Thạch Thành 20
Chọn20020THPT Thạch Thành 30
Chọn21021THPT Thạch Thành 40
Chọn22022THPT Cẩm Thuỷ 10
Chọn23023THPT Cẩm Thuỷ 20
Chọn24024THPT Cẩm Thuỷ 30
Chọn25025THPT Như Thanh0
Chọn26026THPT Như Thanh 20
Chọn27027THCS và THPT Như Thanh0
Chọn28028THPT Vĩnh Lộc0
Chọn29029THPT Tống Duy Tân0
Chọn30030THPT Trần Khát Chân0
Chọn31031THPT Lê Lợi0
Chọn32032THPT Lê Hoàn0
Chọn33033THPT Lam Kinh0
Chọn34034THPT Lê Văn Linh0
Chọn35035THPT 4 Thọ Xuân0
Chọn36036THPT Thọ Xuân 50
Chọn37037THPT Triệu Sơn 10
Chọn38038THPT Triệu Sơn 20
Chọn39039THPT Triệu Sơn 30
Chọn40040THPT Triệu Sơn 40
Chọn41041THPT Triệu Sơn 50
Chọn42042THPT Triệu Sơn 60
Chọn43043THPT Triệu Sơn0
Chọn44044THPT Đông Sơn 10
Chọn45045THPT Đông Sơn 20
Chọn46046THPT Nguyễn Mộng Tuân0
Chọn47047THPT Đông Sơn0
Chọn48048THPT Yên Định 10
Chọn49049THPT Yên Định 20
Chọn50050THPT Yên Định 30
Chọn51051THCS và THPT Thống Nhất0
Chọn52052THPT Trần Ân Chiêm0
Chọn53053THPT Thiệu Hoá0
Chọn54054THPT Nguyễn Quán Nho0
Chọn55055THPT Lê Văn Hưu0
Chọn56056THPT Dương Đình Nghệ0
Chọn57057THPT Nông Cống 10
Chọn58058THPT Nông Cống 20
Chọn59059THPT Nông Cống 30
Chọn60060THPT Nông Cống 40
Chọn61061THPT Triệu Thị Trinh0
Chọn62062THPT Nông Cống0
Chọn63063THPT Tĩnh Gia 10
Chọn64064THPT Tĩnh Gia 20
Chọn65065THPT Tĩnh Gia 30
Chọn66066THPT Tĩnh Gia 40
Chọn67067THPT Tĩnh Gia 50
Chọn68068THCS và THPT Nghi Sơn0
Chọn69069THPT Quảng Xương 10
Chọn70070THPT Quảng Xương 20
Chọn71071THPT Quảng Xương 30
Chọn72072THPT Quảng Xương 40
Chọn73073THPT Nguyễn Xuân Nguyên0
Chọn74074THPT Đặng Thai Mai0
Chọn75075THPT Nguyễn Huệ0
Chọn76076THPT Hà Trung0
Chọn77077THPT Hoàng Lệ Kha0
Chọn78078THPT Nguyễn Hoàng0
Chọn79079THPT Lương Đắc Bằng0
Chọn80080THPT Hoằng Hoá 20
Chọn81081THPT Hoằng Hoá 30
Chọn82082THPT Hoằng Hoá 40
Chọn83083THPT Hoằng Hóa0
Chọn84084THPT Lưu Đình Chất0
Chọn85085THPT Lê Viết Tạo0
Chọn86086THPT Hậu Lộc 10
Chọn87087THPT Hậu Lộc 20
Chọn88088THPT Hậu Lộc 30
Chọn89089THPT Hậu Lộc 40
Chọn90090THPT Đinh Chương Dương0
Chọn91091THPT Ba Đình5
Chọn92092THPT Mai Anh Tuấn0
Chọn93093THPT Trần Phú0
Chọn94094THPT Nga Sơn0
Chọn95095THPT Bỉm Sơn0
Chọn96096THPT Lê Hồng Phong0
Chọn97097THPT Sầm Sơn0
Chọn98098THPT Nguyễn Thị Lợi0
Chọn99099THPT Chuyên Lam Sơn0
Chọn100100THPT Dân tộc Nội trú tỉnh0
Chọn101101THPT Đào Duy Từ0
Chọn102102THPT Hàm Rồng0
Chọn103103THPT Nguyễn Trãi0
Chọn104104THPT Lý Thường Kiệt0
Chọn105105THPT Tô Hiến Thành0
Chọn106106THPT Trường Thi0
Chọn107107THPT Đào Duy Anh0
Bước 1: Đăng nhập:
    Vào Tài khoản\Đăng nhập để đăng nhập với Tên tài khoản là tên trường THPT, THCS và THPT viết liền không cách (VD: thptlamson, thpt4thoxuan, c23nghison,...), mật khẩu ngầm định ban đầu là: 123. Với lần đăng nhập đầu tiên cán bộ phụ trách phải đổi mật khẩu để bảo mật tài khoản bằng cách vào Tài khoản\Đổi mật khẩu.
Bước 2: Nhập hồ sơ đăng ký dự thi:
    Vào Hồ sơ\Đăng ký dự thi để nhập hồ sơ đăng ký dự thi. Sau khi nhập chính xác, đầy đủ hồ sơ dự thi của thí sinh chọn nút Xem/In danh sách để in danh sách đăng ký dự thi gửi kèm hồ sơ dự thi của thí sinh về phòng GDTrH.
Chú ý:
- Các chức năng của hệ thống chỉ hiện đầy đủ sau khi đăng nhập thành công.
- Mọi khó khăn, vướng mắc xin liên hệ với phòng GDTrH.

PHÒNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA
Địa chỉ: 02- Hà Văn Mao, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa - Email: phonggdtrh@thanhhoa.edu.vn
Người xây dựng và phụ trách : Dương Đình Sĩ, chuyên viên phòng Giáo dục Trung học
Điện thoại: 0912 980 656 hoặc: 0967 980 656 - Email: sidd.gdtrh@thanhhoa.edu.vn hoặc: duongdinhsith@gmail.com