17- Hội thi Giáo viên dạy giỏi THPT cấp tỉnh (2017-2018) Số lượt truy cập: 1534
Khách thăm- Bạn chưa đăng nhập! Số người online: 3

Skip Navigation Links


Huyện/thi/thành phố:

 Mã trườngTên trường
Chọn006THPT Bá Thước
Chọn008THPT Bá Thước 3
Chọn007THPT Hà Văn Mao

PHÒNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA
Địa chỉ: 02- Hà Văn Mao, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa - Email: phonggdtrh@thanhhoa.edu.vn
Người xây dựng và phụ trách : Dương Đình Sĩ, chuyên viên phòng Giáo dục Trung học
Điện thoại: 0912 980 656 hoặc: 0967 980 656 - Email: sidd.gdtrh@thanhhoa.edu.vn hoặc: duongdinhsith@gmail.com