01- Hội thi Giáo viên dạy giỏi THCS cấp tỉnh (2015-2016) Số lượt truy cập: 1659
Khách thăm- Bạn chưa đăng nhập! Số người online: 1

Skip Navigation Links
Tài khoảnExpand Tài khoản
Tham số kỳ thi
Hồ sơExpand Hồ sơ
Tra cứuExpand Tra cứu
Thống kêExpand Thống kê
Hỗ trợExpand Hỗ trợ

THỐNG KÊ ĐĂNG KÝ DỰ THI
(Tổng số: 532 hồ sơ)
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CẤP PHÒNG
 STTTên đơn vịSL ĐKDT
Chọn13801PGD-ĐT Mường Lát9
Chọn23802PGD-ĐT Quan Sơn10
Chọn33803PGD-ĐT Quan Hoá12
Chọn43804PGD-ĐT Thường Xuân14
Chọn53805PGD-ĐT Bá Thước16
Chọn63806PGD-ĐT Lang chánh4
Chọn73807PGD-ĐT Cẩm Thuỷ25
Chọn83808PGD-ĐT Ngọc Lặc20
Chọn93809PGD-ĐT Thạch Thành29
Chọn103810PGD-ĐT Như Xuân13
Chọn113811PGD-ĐT Như Thanh12
Chọn123812PGD-ĐT Triệu Sơn16
Chọn133813PGD-ĐT Vĩnh Lộc8
Chọn143814PGD-ĐT Thiệu Hoá10
Chọn153815PGD-ĐT Yên Định14
Chọn163816PGD-ĐT Thọ Xuân39
Chọn173817PGD-ĐT Nông Cống22
Chọn183818PGD-ĐT Quảng Xương32
Chọn193819PGD-ĐT Tĩnh Gia28
Chọn203820PGD-ĐT Đông Sơn22
Chọn213821PGD-ĐT Nga Sơn35
Chọn223822PGD-ĐT Hoằng Hoá33
Chọn233823PGD-ĐT Hậu Lộc25
Chọn243824PGD-ĐT Hà Trung30
Chọn253825PGD-ĐT Bỉm Sơn4
Chọn263826PGD-ĐT Sầm Sơn8
Chọn273827PGD-ĐT TP Thanh Hoá42
Bước 1: Đăng nhập:
    Vào Tài khoản\Đăng nhập để đăng nhập với Tên tài khoản là tên phòng viết liền không cách (VD: PQuangXuong, PTPThanhHoa, PSamSon,...), mật khẩu ngầm định ban đầu là: 123. Với lần đăng nhập đầu tiên cán bộ phụ trách phải đổi mật khẩu để bảo mật tài khoản bằng cách vào Tài khoản\Đổi mật khẩu.
Bước 2: Rà soát danh mục trường THCS:
    Vào Tham số kỳ thi\Danh mục trường để rà soát danh sách các trường THCS của đơn vị xem có đủ, đúng, hay có sai tên trường không (nếu có sai xót báo về phòng GDTrH trước ngày nhập hồ sơ đăng ký dự thi và trước khi nhập hồ sơ đăng ký dự thi).
Bước 3: Nhập hồ sơ đăng ký dự thi:
    Vào Hồ sơ\Đăng ký dự thi để nhập hồ sơ đăng ký dự thi. Sau khi nhập chính xác, đầy đủ hồ sơ dự thi của thí sinh chọn nút Xem/In danh sách để in danh sách đăng ký dự thi gửi kèm hồ sơ dự thi của thí sinh về phòng GDTrH.
Chú ý:
- Các chức năng của hệ thống chỉ hiện đầy đủ sau khi đăng nhập thành công.
- Mọi khó khăn, vướng mắc xin liên hệ với phòng GDTrH.

PHÒNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA
Địa chỉ: 02- Hà Văn Mao, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa - Email: phonggdtrh@thanhhoa.edu.vn
Người xây dựng và phụ trách : Dương Đình Sĩ, chuyên viên phòng Giáo dục Trung học
Điện thoại: 0912 980 656 hoặc: 0967 980 656 - Email: sidd.gdtrh@thanhhoa.edu.vn hoặc: duongdinhsith@gmail.com