01- Hội thi Giáo viên dạy giỏi THCS cấp tỉnh (2015-2016) Số lượt truy cập: 8773
Khách thăm- Bạn chưa đăng nhập! Số người online: 15

Skip Navigation Links
Tài khoảnExpand Tài khoản
Tham số kỳ thi
Hồ sơExpand Hồ sơ
Tra cứuExpand Tra cứu
Thống kêExpand Thống kê
Hỗ trợExpand Hỗ trợ
HỆ THỐNG WEBSITE QUẢN LÍ HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI THCS CẤP TỈNH

Đơn vị quản lí: Phòng Giáo dục Trung học- Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa
Địa chỉ: 02- Hà Văn Mao, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Email: phonggdtrh@thanhhoa.edu.vn
Người xây dựng và phụ trách Website: Dương Đinh Sĩ
Chức vụ: Chuyên viên Tin học, phòng Giáo dục Trung học
Email: sidd.gdtrh@thanhhoa.edu.vn hoặc: duongdinhsith@gmail.com
Điện thoại: 0912 980 656 Hoặc 0967 980 656


PHÒNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA
Địa chỉ: 02- Hà Văn Mao, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa - Email: phonggdtrh@thanhhoa.edu.vn
Người xây dựng và phụ trách : Dương Đình Sĩ, chuyên viên phòng Giáo dục Trung học
Điện thoại: 0912 980 656 hoặc: 0967 980 656 - Email: sidd.gdtrh@thanhhoa.edu.vn hoặc: duongdinhsith@gmail.com