HƯỚNG DẪN IN ẤN

Trong khi xem các thống kê báo cáo danh sách người sử dụng có thể xem in ấn.

Chú ý:

- Một số trình duyệt khi hiển thị thống kê, báo cáo, danh sách có thể bị vỡ cấu trúc bảng, bị co bảng, bị ngắt dòng,… Tuy nhiên bản in có thể không bị ảnh hưởng.

- Người sử dụng có thể in trực tiếp, nhưng cách tốt nhất là xuất ra file PDF (hoặc Excel, Word,…) sau đó mới tiến hành in từ file này.