18- Quản lý sáng kiến kinh nghiệm giáo viên tỉnh Thanh Hóa (Năm học: 2018-2019)
Khách thăm- Bạn chưa đăng nhập! Số người online: 13 Số lượt truy cập: 22922

Skip Navigation Links

DANH MỤC CẤP HỌC

 Mã cấp họcTên cấp họcTên cấp học viết tắt
Chọn2Mầm nonMGO
Chọn3Tiểu họcCI
Chọn4THCSCII
Chọn5THPTCIII
Chọn6GDTX-DNCHN


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA
Địa chỉ: 02- Hà Văn Mao, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa
Người xây dựng: Dương Đình Sĩ, chuyên viên phòng Giáo dục Trung học
Điện thoại: 0912 980 656 hoặc: 0967 980 656 - Email: sidd.gdtrh@thanhhoa.edu.vn hoặc: duongdinhsith@gmail.com