18- Quản lý sáng kiến kinh nghiệm giáo viên tỉnh Thanh Hóa (Năm học: 2018-2019)
Khách thăm- Bạn chưa đăng nhập! Số người online: 1 Số lượt truy cập: 20087

Skip Navigation Links

DANH MỤC CHỨC VỤ


 Số TTMã chức vụTên chức vụMô tả chức vụ
Chọn101Giám đốc Sở 
Chọn202Cán bộ thư viện, thiết bị 
Chọn303Giám đốc Trung tâm GDTX 
Chọn409Phó Giám đốc Sở 
Chọn510Phó GĐ Trung tâm 
Chọn621Phó Trưởng phòng 
Chọn730Phó bí thư đoàn trường 
Chọn831Bí thư đoàn trường 
Chọn940Nhóm trưởng chuyên môn 
Chọn1041Phó nhóm trưởng chuyên môn 
Chọn1144Trưởng phòng 
Chọn1250Phó tổ trưởng chuyên môn 
Chọn1351Tổ trưởng chuyên môn 
Chọn1460Kế toán 
Chọn1561Giáo viên 
Chọn1670chuyên viên 
Chọn1790Phó hiệu trưởng 
Chọn1891Hiệu trưởng 
Chọn1992Văn thư 
Chọn2099Chức vụ khác 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA
Địa chỉ: 02- Hà Văn Mao, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa
Người xây dựng: Dương Đình Sĩ, chuyên viên phòng Giáo dục Trung học
Điện thoại: 0912 980 656 hoặc: 0967 980 656 - Email: sidd.gdtrh@thanhhoa.edu.vn hoặc: duongdinhsith@gmail.com