18- Quản lý sáng kiến kinh nghiệm giáo viên tỉnh Thanh Hóa (Năm học: 2018-2019)
Khách thăm- Bạn chưa đăng nhập! Số người online: 14 Số lượt truy cập: 22923

Skip Navigation Links

DANH MỤC ĐƠN VỊ

 Số TTMã đơn vịTên đơn vị
Chọn138386000PGD-ĐT Bá Thước
Chọn238381000PGD-ĐT Bỉm Sơn
Chọn338390000PGD-ĐT Cẩm Thuỷ
Chọn438405000PGD-ĐT Đông Sơn
Chọn538392000PGD-ĐT Hà Trung
Chọn638400000PGD-ĐT Hậu Lộc
Chọn738399000PGD-ĐT Hoằng Hoá
Chọn838388000PGD-ĐT Lang chánh
Chọn938384000PGD-ĐT Mường Lát
Chọn1038401000PGD-ĐT Nga Sơn
Chọn1138389000PGD-ĐT Ngọc Lặc
Chọn1238403000PGD-ĐT Như Thanh
Chọn1338402000PGD-ĐT Như Xuân
Chọn1438404000PGD-ĐT Nông Cống
Chọn1538385000PGD-ĐT Quan Hoá
Chọn1638387000PGD-ĐT Quan Sơn
Chọn1738406000PGD-ĐT Quảng Xương
Chọn1838382000PGD-ĐT Sầm Sơn
Chọn1938391000PGD-ĐT Thạch Thành
Chọn2038398000PGD-ĐT Thiệu Hoá
Chọn2138395000PGD-ĐT Thọ Xuân
Chọn2238396000PGD-ĐT Thường Xuân
Chọn2338407000PGD-ĐT Tĩnh Gia
Chọn2438380000PGD-ĐT TP Thanh Hoá
Chọn2538397000PGD-ĐT Triệu Sơn
Chọn2638393000PGD-ĐT Vĩnh Lộc
Chọn2738394000PGD-ĐT Yên Định


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA
Địa chỉ: 02- Hà Văn Mao, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa
Người xây dựng: Dương Đình Sĩ, chuyên viên phòng Giáo dục Trung học
Điện thoại: 0912 980 656 hoặc: 0967 980 656 - Email: sidd.gdtrh@thanhhoa.edu.vn hoặc: duongdinhsith@gmail.com