18- Quản lý sáng kiến kinh nghiệm giáo viên tỉnh Thanh Hóa (Năm học: 2018-2019)
Khách thăm- Bạn chưa đăng nhập! Số người online: 2 Số lượt truy cập: 22911

Skip Navigation Links

DANH MỤC LĨNH VỰC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Chọn cấp học:

 Số TTMã lĩnh vựcTên lĩnh vực
Chọn188Đoàn thể
Chọn289Công đoàn
Chọn390Chuyên môn
Chọn491Quản lý
Chọn592Công tác chủ nhiệm
Chọn693Công tác đoàn đội
Chọn794Hoạt động NGLL
Chọn896Văn thư- Lưu trữ
Chọn997Thiết bị- Thư viện

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA
Địa chỉ: 02- Hà Văn Mao, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa
Người xây dựng: Dương Đình Sĩ, chuyên viên phòng Giáo dục Trung học
Điện thoại: 0912 980 656 hoặc: 0967 980 656 - Email: sidd.gdtrh@thanhhoa.edu.vn hoặc: duongdinhsith@gmail.com