18- Quản lý sáng kiến kinh nghiệm giáo viên tỉnh Thanh Hóa (Năm học: 2018-2019)
Khách thăm- Bạn chưa đăng nhập! Số người online: 10 Số lượt truy cập: 22919

Skip Navigation Links
HỆ THỐNG WEBSITE QUẢN LÍ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM GIÁO VIÊN TỈNH THANH HÓA

Đơn vị quản lí: Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa
Địa chỉ: 02- Hà Văn Mao, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Người xây dựng Website: Dương Đinh Sĩ
Chức vụ: Chuyên viên Tin học, phòng Giáo dục Trung học
Email: sidd.gdtrh@thanhhoa.edu.vn hoặc: duongdinhsith@gmail.com
Điện thoại: 0912 980 656 Hoặc 0967 980 656

Người phụ trách: Lê Văn Hải
Chức vụ: Chuyên viên, phòng Giáo dục Chuyên nghiệp
Email: hailv.gdcn@thanhhoa.edu.vn
Điện thoại: 0982 442 993
 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA
Địa chỉ: 02- Hà Văn Mao, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa
Người xây dựng: Dương Đình Sĩ, chuyên viên phòng Giáo dục Trung học
Điện thoại: 0912 980 656 hoặc: 0967 980 656 - Email: sidd.gdtrh@thanhhoa.edu.vn hoặc: duongdinhsith@gmail.com