18- Quản lý sáng kiến kinh nghiệm giáo viên tỉnh Thanh Hóa (Năm học: 2018-2019)
Khách thăm- Bạn chưa đăng nhập! Số người online: 9 Số lượt truy cập: 22918

Skip Navigation Links

Thứ sáu, 18/11/2016 - 09:08
Hướng dẫn quản lý hệ thống SKKN cấp Sở
      Hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lí sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh dành cho cán bộ phụ trách cấp Sở

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN QUẢN LÝ HỆ THỐNG QUẢN LÍ SKKN CẤP TỈNH

Bước 1: Đăng nhập: Vào Hệ thống\ Đăng nhập, Tên đăng nhập là mã đơn vị đã được cấp, mật khẩu đăng nhập ban đầu là 123, các đơn vị sau khi đăng nhập phải tiến hành đổi mật khẩu để bảo mật tài khoản (Chú ý: các đơn vị tự chịu trách nhiệm bảo mật tài khoản cũng như tính pháp lý về những nội dung mà tài khoản đó đăng tải trên hệ thống).

Bước 3: Chọn năm học cần quản lý: Vào Danh mục\Chọn năm học, nhấp chuột trái vào nút Chọn trong danh mục năm học và chọn nút Chấp nhận, nếu Sau khi chấp nhận bên trên menu hệ thống xuất hiện tên kỳ thi và năm học đúng là hoàn thành.

Người quản lí có thể rà soát lại các loại danh mục để đảm bảo các danh mục chính xác, đúng quy định.

Bước 4: Đăng thông báo và quy định về thông tin quy định về sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh: vào Thông báo và quy định\ Quản lý thông báo và quy định.

Bước 5: Xác định các mốc thời gian nộp sáng kiến kinh nghiệm: vào Hồ sơ SKKN\ Định thời gian CN dữ liệu SKKN.

Bước 6: Xác định thời gian cập nhật kết quả chấm sáng kiến kinh nghiệm: vào Hồ sơ kết quả\ Định thời gian CN kết quả SKKN.

 Danh sách các hướng dẫn sử dụng hệ thống
Cập nhật và thống kê kết quả SKKN
Hướng dẫn cập nhật hồ sơ sáng kiến kinh nghiệm
Hướng dẫn rà soát danh mục các đơn vị
Hướng dẫn đổi mật khẩu
Hướng dẫn đăng nhập hệ thống
Hướng dẫn quản lý hệ thống SKKN cấp trường
Hướng dẫn quản lý hệ thống SKKN cấp Phòng
Hướng dẫn quản lý hệ thống SKKN cấp Sở
<Trang trước> <Trang sau>

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA
Địa chỉ: 02- Hà Văn Mao, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa
Người xây dựng: Dương Đình Sĩ, chuyên viên phòng Giáo dục Trung học
Điện thoại: 0912 980 656 hoặc: 0967 980 656 - Email: sidd.gdtrh@thanhhoa.edu.vn hoặc: duongdinhsith@gmail.com