18- Quản lý sáng kiến kinh nghiệm giáo viên tỉnh Thanh Hóa (Năm học: 2018-2019)
Khách thăm- Bạn chưa đăng nhập! Số người online: 7 Số lượt truy cập: 22916

Skip Navigation Links

Thứ sáu, 28/10/2016 - 09:49
Nâng cao hiệu quả công tác đúc rút SKKN ngành Giáo dục và Đào tạo
      CV Số: 34/SGD&ĐT-GDCN V/v nâng cao hiệu quả công tác đúc rút sáng kiến kinh nghiệm ngành Giáo dục và Đào tạo

Kính gửi:

- Chánh văn phòng, Trưởng các Phòng, Ban cơ quan Sở;

- Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị, thành phố;

- Hiệu tr­­ưởng các trường THPT, trường TCCN;

- Giám đốc các trung tâm GDTX, Trung tâm KTTH-HN tỉnh.

Trong những năm học vừa qua, phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) của cán bộ (CB), giáo viên (GV) và nhân viên (NV) trường học trong toàn Ngành được các trường MN, trường phổ thông và trung tâm GDTX (sau đây gọi chung là các trường) tương đối quan tâm: số lượng SKKN tại các hội đồng đánh giá xếp loại cấp phòng và cấp Sở năm sau cao hơn năm trước; nhiều SKKN có chất lượng, được nghiên cứu khá công phu, được đăng tải, phổ biến trên Tạp chí Giáo dục Thanh Hóa và được đề xuất tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật cấp tỉnh. Việc nghiêm túc viết SKKN thực sự đã giúp cho mỗi CB, GV và NV trường học có cơ hội tự học, tự bồi dưỡng nhằm đổi mới phương pháp quản lý, giáo dục, dạy học và phục vụ theo hướng tốt hơn.

Tuy nhiên, do áp lực cần có SKKN phục vụ công tác thi đua khen thưởng và đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức cuối năm nên dẫn đến tình trạng: nhiều SKKN gửi về Hội đồng đánh giá xếp loại cấp Sở có chất lượng không đạt yêu cầu (khoảng 38%), đặc biệt tình trạng copy SKKN hoặc SKKN không xuất phát từ thực tiễn quản lý, giáo dục và dạy học của CB, GV ngày càng gia tăng. Trước thực trạng đó, Giám đốc Sở yêu cầu phòng GD&ĐT các huyện, thị, thành phố và các nhà trường nghiêm túc thực hiện những quy định mới và hướng dẫn làm rõ những quy định cũ trong công tác SKKN, cụ thể như sau:

1. Các cấp công nhận SKKN

Cấp có thẩm quyền công nhận SKKN cho CB, GV và NV trường học Ngành GD&ĐT gồm: Cấp trường (hay còn gọi là cấp cơ sở); cấp phòng GD&ĐT; cấp Sở GD&ĐT; và các cấp cao hơn.

2. Bảo lưu kết quả SKKN:

.........

Chi tiết đính kèm:

1. Công văn 34- Yêu cầu nâng cao hiệu quả phong trào viết SKKN

2. Mẫu 1- Cấu trúc SKKN

3,4. Mẫu 2- Bìa SKKN và Mẫu 3- Lĩnh vực SKKN

5. Mẫu 4- Biên bản tổng hợp

6. Mẫu 5- Danh sách trích ngang

7. Mẫu 6- Phiếu đánh giá 2017

8. Danh mục đề tài SKKN đã được xếp giải của tác giảDanh sách các thông báo và quyết định
Hướng dẫn công tác SKKN và NCKH năm học 2015-2016 và những năm học tiếp theo
Nâng cao hiệu quả công tác đúc rút SKKN ngành Giáo dục và Đào tạo
<Trang trước> <Trang sau>

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA
Địa chỉ: 02- Hà Văn Mao, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa
Người xây dựng: Dương Đình Sĩ, chuyên viên phòng Giáo dục Trung học
Điện thoại: 0912 980 656 hoặc: 0967 980 656 - Email: sidd.gdtrh@thanhhoa.edu.vn hoặc: duongdinhsith@gmail.com