16- Quản lý sáng kiến kinh nghiệm giáo viên tỉnh Thanh Hóa (Năm học: 2016-2017)
Khách thăm- Bạn chưa đăng nhập! Số người online: 5 Số lượt truy cập: 5866

Skip Navigation Links

TRA CỨU SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Năm học: Đơn vị:
Cấp học: Cấp trường:
Trường: Lĩnh vực:
Tên đề tài:
   


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA
Địa chỉ: 02- Hà Văn Mao, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa
Người xây dựng: Dương Đình Sĩ, chuyên viên phòng Giáo dục Trung học
Điện thoại: 0912 980 656 hoặc: 0967 980 656 - Email: sidd.gdtrh@thanhhoa.edu.vn hoặc: duongdinhsith@gmail.com