THỜI GIAN CẬP NHẬT BÁO CÁO               DANH SÁCH TRƯỜNG TRỰC THUỘC
1. Các trường cập nhật: Từ 0:00 04/11/2021 đến 23:00 13/01/2022
2. Các đơn vị cập nhật: Từ 0:01 14/01/2022 đến 1:00 15/01/2022
Chú ý: Thời gian cập nhật báo cáo có thể thay đổi theo thực tế yêu cầu.
 
 Số TTMã trườngTên trườngThời điểm cập nhật
Chọn138000E66THPT DTNT Ngọc Lặc15:40:54 04/01/2022
Chọn238000E65THCS&THPT Như Xuân07:42:56 04/01/2022
Chọn338000E64THCS&THPT Như Thanh09:08:35 08/01/2022
Chọn438000E63THPT Thường Xuân 310:45:44 12/01/2022
Chọn538000E62THCS&THPT Quan Hóa19:22:53 08/01/2022
Chọn638000E60THPT Dân tộc Nội trú tỉnh16:19:47 08/01/2022
Chọn738000929Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa10:35:24 04/01/2022
Chọn838000928Trung tâm GD KTTH-HN14:25:38 06/01/2022
Chọn938000855THPT Hoằng Hóa16:35:25 08/01/2022
Chọn1038000851THPT Trường Thi09:40:07 03/01/2022
Chọn1138000847THCS&THPT Quan Sơn15:38:54 06/01/2022
Chọn1238000801THCS&THPT Nghi Sơn08:47:35 03/01/2022
Chọn1338000796THPT Như Xuân 209:47:43 06/01/2022
Chọn1438000795THPT Thạch Thành 416:24:12 03/01/2022
Chọn1538000794THCS và THPT Bá Thước10:04:49 08/01/2022
123456789
DANH SÁCH ĐƠN VỊ
 Số TTMã đơn vịTên đơn vịThời điểm cập nhật
Chọn138386000PGD-ĐT Bá Thước 
Chọn238381000PGD-ĐT Bỉm Sơn 
Chọn338390000PGD-ĐT Cẩm Thuỷ 
Chọn438405000PGD-ĐT Đông Sơn 
Chọn538392000PGD-ĐT Hà Trung 
Chọn638400000PGD-ĐT Hậu Lộc 
Chọn738399000PGD-ĐT Hoằng Hoá 
Chọn838388000PGD-ĐT Lang chánh 
Chọn938384000PGD-ĐT Mường Lát 
Chọn1038401000PGD-ĐT Nga Sơn 
Chọn1138407000PGD-ĐT Nghi Sơn 
Chọn1238389000PGD-ĐT Ngọc Lặc 
123