THỜI GIAN CẬP NHẬT BÁO CÁO               DANH SÁCH TRƯỜNG TRỰC THUỘC
1. Các trường cập nhật: Từ 0:00 30/12/2020 đến 14:00 14/01/2021
2. Các đơn vị cập nhật: Từ 14:01 14/01/2021 đến 23:59 14/01/2021
Chú ý: Thời gian cập nhật báo cáo có thể thay đổi theo thực tế yêu cầu.
 
 Số TTMã trườngTên trườngThời điểm cập nhật
Chọn138000E66THPT DTNT Ngọc Lặc16:34:40 08/01/2021
Chọn238000E65THCS&THPT Như Xuân10:10:11 11/01/2021
Chọn338000E64THCS&THPT Như Thanh10:45:28 09/01/2021
Chọn438000E63THPT Thường Xuân 310:21:16 11/01/2021
Chọn538000E62THCS&THPT Quan Hóa17:11:13 11/01/2021
Chọn638000E60THPT Dân tộc Nội trú tỉnh16:23:26 08/01/2021
Chọn738000929Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa13:09:16 09/01/2021
Chọn838000855THPT Hoằng Hóa16:15:03 08/01/2021
Chọn938000854THPT Triệu Sơn21:05:51 11/01/2021
Chọn1038000853THPT Lý Thường Kiệt10:02:02 13/01/2021
Chọn1138000851THPT Trường Thi15:22:26 12/01/2021
Chọn1238000847THCS&THPT Quan Sơn16:16:04 08/01/2021
Chọn1338000801THCS&THPT Nghi Sơn16:00:37 08/01/2021
Chọn1438000796THPT Như Xuân 208:50:23 11/01/2021
Chọn1538000795THPT Thạch Thành 408:49:32 11/01/2021
12345678910
DANH SÁCH ĐƠN VỊ
 Số TTMã đơn vịTên đơn vịThời điểm cập nhật
Chọn138386000PGD-ĐT Bá Thước 
Chọn238381000PGD-ĐT Bỉm Sơn 
Chọn338390000PGD-ĐT Cẩm Thuỷ 
Chọn438405000PGD-ĐT Đông Sơn 
Chọn538392000PGD-ĐT Hà Trung 
Chọn638400000PGD-ĐT Hậu Lộc 
Chọn738399000PGD-ĐT Hoằng Hoá 
Chọn838388000PGD-ĐT Lang chánh 
Chọn938384000PGD-ĐT Mường Lát 
Chọn1038401000PGD-ĐT Nga Sơn 
Chọn1138407000PGD-ĐT Nghi Sơn 
Chọn1238389000PGD-ĐT Ngọc Lặc 
123